درباره ما

وبسایت ZGamers با مدیریت محمد گازر (صاحب امتیاز نماد الکترونیکی) از سال 92 فعالیت خود را در زمینه بازی دوتا 2 آغاز نمود و ما توانستیم در عرض 35 روز با انجام تراکنش ها و سفارشات بسیار از مرز 5 میلیون فروش عبور کنیم. اما متاسفانه فروشگاه بنا به ایجاد شغل در خارج از فضای مجازی تعطیل شد تا سال 95 که فعالیت خود را که اینبار در زمینه فروش اکانت بود از سر بگیریم. مسلما فروشگاه فعلی در مقایسه با آن چیزی که ما شناخته شده بودیم بسیار کوچکتر و ساده تر است و دلیل آن هم کمبود وقت است ولی با اینحال ما تمام سعی خود را برای خدمت رسانی به جامعه دوتا باز ایران خواهیم کرد. برای آشنایی با خدمات فروشگاه نیز به صفحه اصلی رجوع نمایید.